UČLANITE SE

Osnovni podaci


Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske je neovisna, samostalna, dobrovoljna, interesna i nestranačka udruga radnika/ca u djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja te srodnih djelatnosti (učenički domovi, specijalne škole, škole za obrazovanje odraslih i sl.) utemeljena na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje svojih članova organiziranih u podružnice. Osnovan je 1995. godine u Zagrebu.

2010. godine Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske se pridružio Matici hrvatskih sindikata.

Danas je Matica hrvatskih sindikata veličinom treća sindikalna središnjica u Republici Hrvatskoj koja okuplja 11 sindikata iz područja zdravstva, predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva, znanosti i visokog obrazovanja, pravosuđa, djelatnosti mirovinskog osiguranja, bankarskih djelatnosti i razminiranja. Matica promiče zajednička prava i interese više od 60.000 članova.

Organizacija sindikata


Tijela sindikata

Tijela Sindikata na razini Republike Hrvatske su: Skupština, Glavni odbor, predsjednik Sindikata, zamjenik predsjednika, Statutarna komisija i Nadzorni odbor.

Podružnice


Temeljni oblik djelovanja i organiziranja Sindikata je sindikalna podružnica. Sindikalna podružnica može se organizirati na razini jednog ili više poslodavaca (ustanova i sl.).
Sindikalna podružnica može se organizirati ako ima najmanje 3 člana. Ako se u nekom sektoru zbog nedovoljnog broja članova sindikata ne može osnovati sindikalna podružnica, radnici s tog područja učlanjuju se u teritorijalno ili funkcionalno najbližu sindikalnu podružnicu.

Suradnja s civilnim udrugama


24. siječnja 2022.

Na održanom Okruglom stolu Udruge Sidro, Sindikata obrazovanja, medija i kulture, Sindikata radnika u odgoju i obrazovanju Hrvatske, Sindikata odgoja i obrazovanja Hrvatske, Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, kao i u nastavku održanoj Konferenciji "Izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i učinci na odgojno obrazovnu praksu u predškolskim ustanovama Republike Hrvatske", zaključeno je kako će izmjene Zakona u ovom obliku produbiti razlike u dostupnosti, sigurnosti i kvaliteti dječjih vrtića, povećati već postojeću diskriminaciju, dodatno opteretiti jedinice lokalne samouprave koje već sada ne ispunjavaju svoje zakonom propisane obveze.

Potpisan je Sporazum o suradnji i donesena zajednička strategiju kojom će stati u zaštitu dva ključna zakonska dokumenta koji uređuju područje Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državni pedagoški standard.

Izvor: EZadar, 16. siječnja 2022.